www.orden.fi  - IT-kursseja ja opastusta

  Excel Project Word PowerPoint Windows Asiakaspalvelu Uutiset Sisältö Linkit

Räätälöidyt kurssit. Yksilöllistä opastusta tietokoneen käyttöön.
 

 

 

Projektinhallinta ja Microsoft Project-kurssit 

Kaikkia kurssisisältöjä voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäksi Project yksilövalmennus, tehokas 1-4 h jaksoissa.

Projektien suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa projektinhallintaohjelma ovat suureksi avuksi. Ohjelmat taipuvat niin liikkeenjohdon, projektijohdon kuin projektityöntekijän apulaiseksi. Tärkeimmät edut:
  • Projektin hahmottelu ja ideointi.
  • Projektin ajoitus, suunnittelu, resursointi, budjetointi.
  • Projektin seuranta, muutokset ja raportointi.
  • Toteutuneen projektin kokemusten hyödyntäminen seuraavissa projekteissa.

Microsoft Project -kurssit
Projektien suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa on Project-ohjelma oiva työvälinen. Ohjelma taipuu niin liikkeenjohdon, projektijohdon kuin projektityöntekijän apulaiseksi. Koulutustarjonta:

Project taso 1 - perusteet
Kohderyhmä: Projektin suunnittelua, aikataulutusta, resursointia, seurantaa tai raportointia tekeville. Projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, jonka työkaluna on Microsoft Project. Kurssi luo pohjan ohjelman tehokkaalle käytölle.

Yhteystiedot: p. 040 5844 045

 

Project - jatkokurssi
Kohderyhmä: Ohjelmaa toistuvasti käyttävälle, joka tarvitsee päästä eteenpäin ohjelman laajojen ominaisuuksien hyödyntämisessä tehokkaasti. Kurssi auttaa projektin suunnittelussa, seurannassa sekä analysoinnissa. Kurssisisältö: Työskentely-ympäristö, Tehtävät, Resurssit, Näkymät, Aliprojektit, Tietojen kopiointi muihin Office-ohjelmiin, Tiedon tuonti muista ohjelmista.siltatyö, projekti, project, Koulutus Ordén Ky

Project - raportit
Kohderyhmä: Projektin seurannan ja raportoinnin hiomista kaipaaville projektipäällikölle, -suunnittelijalle sekä –työntekijälle, joka haluavat hyödyntää tehokkaammin ohjelman ominaisuuksia. Tarjolla olevia jatkokursseja: Project taso 2 - jatkokurssi. Kurssisisältö: Työskentely-ympäristö, Tehtävät, Näkymät, Seuranta, Raportit: sivuasetukset, automaattiset tiedot ja näkymän tulostus; valmiit raporttipohjat; tietoturva, eri tahoille jaettavat tiedostomuodot. Koontiprojekti, Tietojen kopiointi muihin Office-ohjelmiin, Tiedon tuonti muista ohjelmista.

Project - projektipäällikkö
Kohderyhmä: Projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, jotka ohjaavat projekteja Microsoft Project -ohjelmalla. Kurssisisältö: Työskentely-ympäristö, Aikataulutus, Resurssit, talous: resurssivaranto, varaaminen, budjetti; työmäärä, work sekä ylibuukkaus. Näkymät, Seuranta; eteneminen ja päivitys; toteutunut vs. perusaikataulu, muutokset. Raportit: sivuasetukset, automaattiset tiedot ja näkymän tulostus; valmiit raporttipohjat, tietoturva, eri tahoille jaettavat tiedostomuodot. Koontiprojekti.