Etusivu • Ylös • Tietotekniikkakurssit • Muut kurssit • Vieriopastus • Kotitalousvähennys • Sisältö • Linkit

Räätälöidyt kurssit. Yksilöllistä opastusta tietokoneen käyttöön.
 

 

Etusivu
Ylös
Lehdistötiedote 1
Lehdistötiedote 2
Lehdistötiedote 3

JULKAISUVAPAA
 

Räätälöitykoulutus antaa vastinetta ajalle
25.9.2009 Median vapaassa käytössä
kts. PDF-asiakirja

RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS ANTAA VASTINETTA AJALLE

Tuore koulutusyrittäjä Jukka A. Ordénin kannustaa koulutusten hankkijoita vaatimaan räätälöintiä. Koulutettavien työtehtävien ja taitojen mukaan kohdennettu koulutus on tiivistä ja tehokasta. Kurssilainen on useammin tyytyväinen koulutuksen antiin ja ajankäyttöön. Koulutuksen hankkijaa miellyttää saatu vastine satsattuun työaikaan ja rahaan.

Räätälöidyn koulutuksen tavoitteet ja menetelmälinjaukset luodaan työantajan koulutusvastaavan kanssa. Sovitusta koulutussisältö painotetaan ja karsitaan koulutettavan tarpeita ja taitoja vastaavaksi. Kun kurssilainen saa esim. 3 tunnissa paremmin osaamistasoonsa ja enemmän omiin työtehtäviinsä sopivaa koulutusta - hän on tyytyväisempi - kuin istuttuaan koko päivän kurssilla, josta vain osa kosketti häntä. Räätälöity koulutus voidaan toteuttaa joko pienryhmissä tai yksilökohtaisesti.

Vieriopastus on yksilökohtaista koulutusta.

Vieriopastus on tiivis koulutus, jossa koulutettava määrää etenemistahdin. Opastus noudattelee koko työketjua, ei vain yksittäistä osaa esim. tiettyä ohjelmaa. Vieriopastuksessa on hyvä tilaisuus kysyä oudommaksi jääneitä osioita.

Esimerkki:
Lakimies valmistelee esitelmän, jonka numerotiedot ovat taulukoissa (Excel). Tekstitiedostot ovat doc-muodossa (Word). Ajankohtaista tietoa hän saa sähköpostiinsa (Outlook). Hän valmistaa esitelmänsä PowerPointilla ja lähettää sen seminaarin järjestäjälle ennakkoon (pdf).
Vieriopastuksessa käydään koko työketju läpi. Kun opastus suoritetaan koulutettavan omalla koneella, jäävät kaikki harjoitustyöt talteen, joten opitun kertaaminen on helppoa.

Toisella vieriopastus kerralla keskitytään itse esitelmän pitämisen tapoihin ja vinkkeihin, myös esiintymistaitojen vahvistamisen kannalta. Vieriopastus on mainio koulutusvalinta erikoistehtävissä oleville työntekijöille sekä esimiehille/-naisille. Palaute vieriopastuksesta on hyvin myönteistä.

Koulutuksen hyödyt
Koulutus: edistää työn tehokkuutta, lujittaa työntekijän sitoutumista, vähentää työstä poissaoloja, lisätä työtekijöiden innovatiivisuutta sekä parantaa työssä viihtymistä.

Kotitalousvähennys on mahdollisuus yksityishenkilöille
Tietokoneiden ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Vähennys on 60 % laskussa olevasta työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä v. on 3000 €/v/hlö.

Kotona teetetyn työn kustannukset saa vähentää veroista. Jos työn tekee ennakko-perintärekisteriin merkitty yritys, vähennys on 60 % laskussa olevasta työn osuudesta. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten esim. puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Vähennys tehdään verovelvollisen veroista, jolloin vähennyksestä saatava hyöty on suoraan verrannollinen vähennyksen määrään.

Koulutus Ordén
Yrittäjä on 15 vuotta kokemusta kouluttajana toimimisesta Tieturi Oy:lla, Atk-opisto Oy:lla, Kuopion kaupungilla sekä KPY-konsernissa. Koulutus Ordén Ky tarjoaa esimiesvalmennusta, esiintymisvalmennusta, tieto-tekniikkakoulutusta ja vieriopastusta."

 

Lisätietoja saat:

Koulutus Ordén Ky
Sähköposti:
koulutus(at)orden.fi
Puh. 040 5844 045